Το δίκτυο του Σχολείου μας

Εκτύπωση


 Στην εικόνα μπορείτε να δείτε μία γραφική αναπαράσταση του δικτύου του Σχολείου μας, καθώς και του σημαντικότερου εξοπλισμού που συνδέεται σε αυτό.

 

network small