Πληροφορικής

Εκτύπωση


Δείτε το βίντεο για τoν Τομέα Πληροφορικής

Τομέας Πληροφορικής (Β' Τάξη)

Το Παρόν και το Μέλλον

keyboard

Ο Τομέας αυτός έχει σκοπό να δώσει στους μαθητές την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προκειμένου να τους καταστήσει ικανούς να ασχοληθούν σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων. Εκτός από την θεωρητική και πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις πληροφορικής για την καλύτερη ενημέρωσή τους.

 

Γιατί να διαλέξω Πληροφορική;

 

Τι θα μάθω;

 

Πρόγραμμα Β' Τάξης;

  Στη Β' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και μαθήματα Ειδικότητας (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα-πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Ελληνική Γλώσσα

3

2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

Χημεία

1

4

Θρησκευτικά

1

5

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

6

Ξένη Γλώσσα

1

7

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

1Θ+3Ε

2

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

2Θ+2Ε

3

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

2Θ+2Ε

4

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1Θ+2Ε

5

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

6

Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού

1Θ+2Ε

7

Άγγλικά Ειδικότητας

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

23 ώρες

 Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (Γ' Τάξη)

Πρόγραμμα Γ' Τάξης;

 

 Στη Γ' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και μαθήματα Ειδικότητας (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα-πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

1

2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Θετικές Επιστήμες

Φυσική

2

Χημεία

1

4

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

5

Ξένη Γλώσσα

1

6

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Προγραμματισμός Υπολογιστών

3Θ+1Ε

2

Δίκτυα Υπολογιστών

3Θ+1Ε

3

Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών

1Θ+4Ε

4

Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων

1Θ+3Ε

5

Πληροφορικά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

2Θ+2Ε

6

Αγγλικά Ειδικότητας

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

23 ώρες

 Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο

 

Δυνατότητες μετά την αποφοίτηση

 

Κονσόλα Αποσφαλάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων