Είσοδος

Μηχανολογίας

Εκτύπωση

Γενικά

Στην Αιχμή της Τεχνολογίας

vehicle

Ο τομέας αυτός έχει σκοπό να δώσει στους μαθητές την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς να προσφέρουν εργασία σε επαγγελματικούς χώρους όπου εκτελούνται εργασίες: διάγνωσης/ανεύρεσης βλαβών, ελέγχου καλής λειτουργίας, επισκευής και συντήρησης όλων των μηχανισμών και συστημάτων του αυτοκινήτου.

 

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων

Πρόγραμμα Σπουδών Β' Τάξης

Πρόγραμμα Β' Τάξης;

  Στη Β' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα-πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Ελληνική Γλώσσα

3

2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

Χημεία

1

4

Θρησκευτικά

1

5

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

6

Ξένη Γλώσσα

1

7

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής - Εφαρμογές 

3Θ+3Ε

2

Μηχανική - Αντοχή Υλικών

3

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

4

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών - Εφαρμογές

2Θ+5Ε

5

Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές

2Θ+2Ε

6

Αγγλικά Τομέα

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

23 ώρες

 Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο