Είσοδος
        

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Διαχείριση Φυσικών Πόρων: Σκοποί, στόχοι, μεθοδολογική προσέγγιση

Εκτύπωση
Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013 10:55

Διαχείριση Φυσικών Πόρων:

Σκοποί, στόχοι, μεθοδολογική προσέγγιση.

 Οι εξελίξεις στο χώρο της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Κοινωνίας, της Οικονομίας και του Περιβάλλοντος είναι σημαντικές και ραγδαίες. Η φιλοσοφία της τεχνικής εκπαίδευσης  επικεντρώνεται αφενός στην επαγγελματική κατάρτιση αφετέρου στην προσφορά μιας γενικής παιδείας, με κύριο σκοπό τον επιστημονικό και τεχνολογικό αλφαβητισμό των μαθητών/τριών καθώς και τον εγγραματισμό τους ως μέσο ανάπτυξης της προσωπικότητας αλλά και απόκτησης δεξιοτήτων.

Το μάθημα Επιλογής με τίτλο «Διαχείριση Φυσικών Πόρων»  στοχεύει στο να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές/τριες, οι οποίοι θα ασκήσουν επαγγέλματα άμεσης ή έμμεσης σχέσης με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα, να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση και να δραστηριοποιηθούν για την ανάγκη της αειφόρου ανάπτυξης του περιβάλλοντος.

Έτσι κύριος σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος είναι, οι μαθητές/τριες:

 • Να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους φυσικούς πόρους, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες τους καθώς και το ρόλο τους στα οικοσυστήματα.
 • Να ευαισθητοποιηθούν για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα ως αποτέλεσμα της αλόγιστης χρήσης των φυσικών πόρων και να δραστηριοποιούνται  για την πρόληψή τους.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες λήψης αποφάσεων και συμμετοχής στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • Να καλλιεργήσουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα.

         Το αντικείμενο του μαθήματος προαπαιτεί τη διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων. Επιπλέον επειδή οι μαθητές/τριες έχουν προϋπάρχουσες λανθασμένες αντιλήψεις για αρκετές έννοιες όπως για παράδειγμα ρύπανση-μόλυνση, ορυκτό-πέτρωμα, χλωρίδα-βλάστηση θα πρέπει η διδασκαλία να διακατέχεται από την εποικοδομητική υπόθεση για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Το πλέον σημαντικό στοιχείο της διδασκαλίας του εν λόγω μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για τα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα και η πρόκληση ενδιαφέροντος σε τρόπους επίλυσης και πρόληψής τους. Στη συνέχεια με διερευνητικές / ανακαλυπτικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, όπως η αναγνώριση του προβλήματος, η επιλογή κατάλληλων στρατηγικών για την επίλυσή του, η ανάληψη δράσεων, κ.ά., να διασφαλίζεται η διάθεση των μαθητών/τριών για την οικοδόμηση ή διεύρυνση των γνώσεων τους  την ανάπτυξη αξιών, θετικών στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στο περιβάλλον.

Επιπροσθέτως η διδασκαλία θα πρέπει να εστιάζεται στη βιωματική μάθηση, με τη μέθοδο των σχεδίων εργασίας, όπου οι μαθητές/τριες  μέσα από διαθεματικές,  διεπιστημονικές δραστηριότητες και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες να αναζητούν και να επεξεργάζονται στοιχεία είτε από άλλες πηγές πληροφόρησης είτε από τόπους διαχείρισης περιβαλλοντικών προβλημάτων/ζητημάτων είτε από τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του εν λόγω μαθήματος προτείνεται, για όσους μαθητές/τριες επιθυμούν, η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπου οι μαθητές/τριες θα μελετούν τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα διαχείρισης φυσικών πόρων  της περιοχής τους καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους, ώστε να εφαρμόζεται η γνώση στην καθημερινή ζωή των μαθητών/τριών.

Προτεινόμενες δραστηριότητες:

 1. Μελέτες πεδίου σε διάφορες περιοχές για  παρατήρηση και μελέτη των φυσικών πόρων (δάση, λίμνες, ποτάμια, φυσικά προστατευόμενες περιοχές, κ.ά.) και εκτίμηση των αποτελεσμάτων της ανθρώπινης διαχείρισης (διάβρωσης του εδάφους, αναδάσωση, βιολογικός καθαρισμός, κ.ά.)
 2. Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής με αντικείμενο μελέτης τη χρήση και αξιοποίηση φυσικών πόρων (εργαστήρια αφαλάτωσης νερού, υδατοκαλλιέργειες, Αιολικά Πάρκα, θερμοκήπια, κ.ά.).
 3. Συλλογή πληροφοριών από ΜΜΕ και Internet, κ.ά.
 4. Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/μελετών.
 5. Συμμετοχή σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.    

Ένας τρόπος αξιολόγησης του εν λόγω μαθήματος είναι και η κατάθεση ατομικής ή ομαδικής εργασίας.(Στα συν/μένα θα βρείτε μια εργασία μαθητών και μια δική μου σαν υπόδειγμα).Τα παρακάτω αποτελούν ορισμένα από τα κριτήρια αξιολόγησης:

 • Η συνάφεια της εργασίας με το Αναλυτικό Πρόγραμμα / Το θέμα της εργασίας και η συνάφεια με την τοπική ατζέντα
 • Η επίτευξη των στόχων που αρχικά τέθηκαν(οικοδόμηση γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων, καλλιέργεια αξιών, στάσεων και συμπεριφορών)
 • Η πρωτοτυπία αντιμετώπισης του θέματος
 • Η διεπιστημονική/διαθεµατική προσέγγιση του θέματος
 • Το πλήθος και η ετερογένεια των πηγών που επιλέχθηκαν
 • Η οργάνωση και η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων
 • Η διεξαγωγή και η τεκμηρίωση των συμπερασμάτων
 • Οι λύσεις που προτείνονται
 • Η προβολή της αειφόρου ανάπτυξης
 • Η ανάληψη δράσης και η ολοκλήρωση του προγράμματος
 • Ο βαθμός αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών
 • Η σύνθεση και η παρουσίαση της εργασίας

 Τέλος, είναι πολύ σημαντικό, οι εργασίες των μαθητών/τριών να παρουσιάζονται στο σχολείο αλλά και σε κοινωνικές εκδηλώσεις των τοπικών φορέων, ώστε να μπορεί το σχολείο να λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας και ως ένας από τους βασικούς φορείς ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα.

Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος αρχείου
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ.pdf)ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ.pdf 546 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Εργασία στην Διαχείριση Φυσικών πόρων-Γενικά .pdf)Εργασία στην Διαχείριση Φυσικών πόρων-Γενικά .pdf 1693 Kb

Αναστάσεως 19, 16452,
Αργυρούπολη
Τηλ : 210-9635236, Fax : 210-9635959
e-mail : mail(at)1epal-argyr.att.sch.gr

Copyright © 2014, Βασιλάκης Βασίλειος, Κοζομπόλη Χρυσάνθη
Επιμέλεια Δημοσιεύσεων:  Βασιλάκης Βασίλειος

Μοιραστείτε την Ιστοσελίδα μας

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed
Σημερινοί επισκέπτες1196
Συνδεδεμένοι Χρήστες 0
Guests 18
 

Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.