Είσοδος

Τουριστική Θεωρία και Εφαρμογές Η/Υ

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Εκτύπωση

Γενικά

Δυναμικό Μέλλον - Σίγουρη Εξασφάλιση

damΟ τομέας αυτός έχει σκοπό να δώσει στους μαθητές τις κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να γίνουν ικανοί να ασχολούνται με την κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών έργων (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις-βιομηχανικούς αυτοματισμούς - ηλεκτρικούς κινητήρες κ.α). Κατά τη διάρκεια του Σχολικού Έτους οι μαθητές επισκέπτονται μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και άλλες βιομηχανίες για την καλύτερη κατάρτισή τους.

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Πρόγραμμα Σπουδών Β' Τάξης

Στη Β' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και μαθήματα του Τομέα (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα-πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Ελληνική Γλώσσα

3

2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

Χημεία

1

4

Θρησκευτικά

1

5

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

6

Ξένη Γλώσσα

1

7

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου ρεύματος)

2Θ+2Ε

2

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

2Θ+3Ε

3

Σχέδιο Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό & Η/Υ

4

Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών

5

Αυτοματισμοί, Αισθητήρες και Βασικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

1Θ+3Ε

6

Βασικά Ηλεκτρονικά

1Θ+3Ε

7

Άγγλικά Τομέα

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

23 ώρες

 Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο Σ=Σχέδιο

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Τάξης

 Πρόγραμμα Γ' Τάξης;

 

 Στη Γ' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και μαθήματα Ειδικότητας (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα-πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

1

2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Θετικές Επιστήμες

Φυσική

2

Χημεία

1

4

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

5

Ξένη Γλώσσα

1

6

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

2

Ηλεκτρικές Μηχανές

3Θ

3

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών

4

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ

3Θ+4Ε

5

Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής

2Θ+4Ε

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

23 ώρες

 Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο

 

Δυνατότητες μετά την αποφοίτηση

 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
 • Βιομηχανίες Ηλεκτρολογικών
 • Δημόσιοι Οργανισμοί
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Εγκαταστάσεις)
 • Μηχανογραφικά Κέντρα
 • Τεχνικές Εταιρίες

 

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

Πρόγραμμα Σπουδών Β' Τάξης

Στη Β' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και μαθήματα του Τομέα (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα-πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Ελληνική Γλώσσα

3

2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

Χημεία

1

4

Θρησκευτικά

1

5

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

6

Ξένη Γλώσσα

1

7

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου ρεύματος)

2Θ+2Ε

2

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

2Θ+3Ε

3

Σχέδιο Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό & Η/Υ

4

Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών

5

Αυτοματισμοί, Αισθητήρες και Βασικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

1Θ+3Ε

6

Βασικά Ηλεκτρονικά

1Θ+3Ε

7

Άγγλικά Τομέα

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

23 ώρες

 Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο Σ=Σχέδιο

 

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Τάξης


Στη Γ' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και μαθήματα Ειδικότητας (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα-πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

1

2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Θετικές Επιστήμες

Φυσική

2

Χημεία

1

4

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

5

Ξένη Γλώσσα

1

6

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών

2

Ψηφιακά Συστήματα

3Θ

3

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

4

Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων

5

Διαχείριση και Εγκατάσταση - Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Δικτύων Συστημάτων

1Θ+4Ε

6

Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα Ασφάλειας

1Θ+2Ε

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

23 ώρες

 Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο

 

Δυνατότητες μετά την αποφοίτηση

 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
 • Βιομηχανίες Ηλεκτρονικών
 • Δημόσιοι Οργανισμοί
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Εργαστήρια)
 • Μηχανογραφικά Κέντρα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α’ ΟΜΑΔΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Νεοελληνική Γλώσσα

2

2

Μαθηματικά Ι

5

3

Φυσική Ι

3

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

10 ώρε

 

Αναστάσεως 19, 16452,
Αργυρούπολη
Τηλ : 210-9635236, Fax : 210-9635959
e-mail : mail(at)1epal-argyr.att.sch.gr

Copyright © 2014, Βασιλάκης Βασίλειος, Κοζομπόλη Χρυσάνθη
Επιμέλεια Δημοσιεύσεων:  Βασιλάκης Βασίλειος

Μοιραστείτε την Ιστοσελίδα μας

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed
Σημερινοί επισκέπτες790
Συνδεδεμένοι Χρήστες 0
Guests 10
 

Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.