Είσοδος
        

Φυσική

Η διδασκαλία για τους Μαγνήτες και τον Μαγνητισμό στα ΕΠΑΛ. Άσκηση προσομοίωσης.

Εκτύπωση
Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 09 Φεβρουαρίου 2013 11:08

Εισαγωγή.

Το  άρθρο αυτό έχει γραφτεί για να κάνει μια εισαγωγή στην χρήση εικονικών εργαστηρίων και προσομοιώσεων στους μαγνήτες και τον μαγνητισμό και κυρίως το λογισμικό προσομοίωσης PhET  στην διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος σε μαθητές Επαγγελματικών, Τεχνολογικών Λυκείων αλλά  και Γενικών Λυκείων που  σύμφωνα  με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Φυσικής, απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό και όχι σε εκείνους που θα κατευθυνθούν  προς τις θετικές  επιστήμες.Παρατίθεται και μια προσομοίωση που συνήθως γίνεται στα σχολικά εργαστήρια του σχολείου μας,μαζί με το φύλλο εργασίας. 

Η έμφαση στην εννοιολογική διάσταση της επιστημονικής γνώσης πρέπει να δίνεται στην επεξεργασία βασικών εννοιολογικών πλαισίων και εννοιών-κλειδιών της φυσικής. Επίσης πρέπει να αναδεικνύεται  η  μεθοδολογική  διάσταση της επιστημονικής γνώσης μέσω της διδασκαλίας με την προσομοίωση  και τις δραστηριότητες των μαθητών. Επίσης  θα πρέπει να δίνεται έμφαση στη πολιτισμική διάσταση  της  επιστημονικής  γνώσης  δηλαδή  η διάσταση εκείνη που συνδέει το περιεχόμενο της  φυσικής με την ιστορία της φυσικής, την τεχνολογική πρόοδο τα κοινωνικά προβλήματα και  με  διάφορα  ζητήματα της καθημερινότητας.

Κατά την ανάπτυξη της εννοιολογικής συνιστώσας της επιστημονικής γνώσης, πρέπει να γίνεται λελογισμένη χρήση του  μαθηματικού λογισμού και των μαθηματικών εργαλείων, ενώ όπου εκτιμάται ότι το επίπεδο της  μαθηματικής παιδείας  μεγάλου αριθμού μαθητών δεν είναι αρκούντως ανεπτυγμένο, προτείνεται περιορισμένη χρήση των μαθηματικών µε απλοποίηση και συστηματική επεξήγηση.

Οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πραγματική επανάσταση στο χώρο των ερευνών που αφορούν στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Έρευνες που έγιναν σε πολλές χώρες του κόσμου έδειξαν ότι οι μαθητές, άσχετα από το κοινωνικο - οικονομικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν, τη γλώσσα κ.τ.λ, όταν έρθουν στο σχολείο έχουν διαμορφώσει προσωπική άποψη για την εξήγηση των φυσικών φαινομένων. Αυτές οι προσωπικές απόψεις που καταγράφονται ως εναλλακτικές ιδέες, ή αντιλήψεις, ή απλώς ιδέες ή νοητικά μοντέλα κ.τ.λ. των μαθητών φαίνεται ότι διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη μάθηση.

Σύμφωνα με τη νέα θεωρία μάθησης, που στηρίζεται στις προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών και όπου ο μαθητής εποικοδομεί τη γνώση (κονστρουκτιβισμός), τα μαθησιακά αποτελέσματα εξαρτώνται από το περιβάλλον μάθησης, τις προϋπάρχουσες γνώσεις, τις στάσεις και τις αξίες του μαθητή. Η άποψη αυτή δέχεται ότι η γνώση μπορεί να μεταδοθεί μέσω της γλώσσας και της διδασκαλίας. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει απλά ότι η καινούργια αντίληψη για τη μάθηση οδηγεί σε διαφορετικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία, σε αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και επιφυλάσσει νέους ρόλους για το δάσκαλο.

Ας παρακολουθήσουμε μερικές από τις εναλλακτικές αυτές ιδέες όπως τις έχουν καταγράψει διάφοροι ερευνητές.

Από τον Αντώνη Αντωνίου[2],

Ο βόρειος και ο νότιος μαγνητικός πόλος είναι το ίδιο με το θετικό και αρνητικό φορτίο.

 Οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές αρχίζουν από τον ένα πόλο και τελειώνουν στον άλλο.

 Οι πόλοι μπορούν να απομονωθούν.

 Η μαγνητική ροή είναι το ίδιο με τις δυναμικές γραμμές.

Η μαγνητική ροή είναι στην πραγματικότητα η ροή του μαγνητικού πεδίου.

 Τα ακίνητα φορτία μπορούν να παράγουν μαγνητικές δυνάμεις.

 Τα μαγνητικά πεδία από τους μαγνήτες δεν προκαλούνται από κινούμενα φορτία.

 Τα μαγνητικά πεδία δεν είναι τρισδιάστατα.

 Οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές μας κρατάνε πάνω στην επιφάνεια της Γης.

Τα φορτία, όταν αφεθούν ελεύθερα, θα κινηθούν προς τους πόλους ενός μαγνήτη.

Από τον Ανδρέα Κασσέτα[3],

Η ασκούμενη δύναμη σε κινούμενο σωματίδιο με φορτίο έχει την κατεύθυνση της δυναμικής γραμμής του μαγνητικού πεδίου.

Σε σημειακό φορτίο μηδενικής ταχύτητας ασκείται δύναμη από το μαγνητικό πεδίο.

Η μαγνητική ροή που περνά από μια επιφάνεια είναι το ίδιο με τις δυναμικές γραμμές που περνούν από την επιφάνεια.

Υπάρχουν δύο διαφορετικά μαγνητικά πεδία. Το  ένα  δημιουργείται από μαγνήτη και το άλλο από κινούμενα φορτία.

Το ρευματοφόρο καλώδιο έλκει τη μαγνητική βελόνα.

 Από τους DriverR., Squires A., Rushworth P., Wood-RobinsonV.[4]

Οι πόλοι βρίσκονται μόνο στα άκρα των μαγνητών

Οι μεγάλοι μαγνήτες είναι ισχυρότεροι από τους μικρούς .

 

Βλέπουμε παραπάνω ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιλήψεις που μας κάνουν να θέλουμε να ασχοληθούμε με την συγκεκριμένη ενότητα.

Η Φύση του Μαγνητισμού

Οι περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές βασίζονται άμεσα ή έμμεσα στο μαγνητισμό. Χωρίς εφαρμογή του μαγνητισμού οι περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε σήμερα θα ήταν πολύ διαφορετικές. Σε λίγες μόνο ηλεκτρικές συσκευές από αυτές που χρησιμοποιούνται σήμερα δεν έχουμε φαινόμενα μαγνητισμού. Τα προϊόντα της τεχνολογίας συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Η κατασκευή και η χρήση τους όμως, πρέπει να πληροί αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να μην προκαλούνται ανεπιθύμητες επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον .Οι άμεσες βιολογικές επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, η "ηλεκτρομαγνητική ρύπανση", όπως πλέον αποκαλείται ευρίσκονται υπό εντατική διερεύνηση τις τελευταίες δεκαετίες. Οι ακτινοβολίες αυτές περιλαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία προερχόμενα από γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, (κυρίως εκείνες που μεταφέρουν υψηλή τάση), κεραίες ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, κινητής τηλεφωνίας,RADAR, κ.λ.π. , αλλά και από οικιακές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που συχνά χρησιμοποιούνται σε επαφή ή σε μικρή απόσταση με τον ανθρώπινο εγκέφαλο και το ανθρώπινο σώμα εν γένει, (ασύρματα τηλέφωνα, οθόνες τηλεοράσεων και υπολογιστών, φούρνοι μικροκυμάτων, κ.λ.π.).

Φυσικοί  Μαγνήτες

Το φαινόμενο του μαγνητισμού ανακαλύφθηκε από τους Κινέζους το 2637 π.Χ. περίπου. Οι μαγνήτες που χρησιμοποιούσαν στις πρωτόγονες πυξίδες τους ονομάζονταν λίθοι οδηγητές[5].(ή κατά άλλους πέτρες αγάπης ή μυστήριες πέτρες [7]). Είναι γνωστό ότι τέτοιοι λίθοι βρίσκονται σε κομμάτια σιδηρομεταλλεύματος που ονομάζεται μαγνητίτης. Επειδή ο μαγνητίτης έχει μαγνητικές ιδιότητες στη φυσική του κατάσταση ,οι λίθοι αυτοί θεωρούνται φυσικοί μαγνήτες.

Τι είναι ο Μαγνητισμός

Με αυτό τον όρο χαρακτηρίζεται το φαινόμενο κατά το οποίο κάποια υλικά (μαγνήτες) ασκούν ελκτικές ή απωστικές δυνάμεις σε άλλα υλικά, που μπορεί να οφείλονται και σε κίνηση ηλεκτρικών φορτίων καθώς και το σύνολο των φαινομένων που παράγονται από την ιδιότητα τα οποία εξετάζονται από το τμήμα της φυσικής που λέγεται ομοίως Μαγνητισμός. Οι ιδιότητες αυτές των μαγνητών αποδίδονται στη συσσώρευση της λεγόμενης μαγνητικής μάζας στους πόλους τους.

Η σημερινή Τάση

Σήμερα οι διεθνής τάσης παρουσιάζουν μια βαθμιαία μετατόπιση από την εποχή της τεχνολογίας του φορτίου των ημιαγωγών στην εποχή της τεχνολογίας του spin με βάση τα μαγνητικά υλικά (spintronics) [14]. Ίσως βρισκόμαστε στην αρχή μιας επανάστασης όπου τα φαινόμενα εξαρτώνται από το spin όχι μόνο θα ερμηνευθούν αλλά και θα αποτελέσουν στοιχεία νέων διατάξεων. Οι επερχόμενες προκλήσεις περιλαμβάνουν τη διαχείριση νέων μαγνητικών υλικών και δομών στην κλίμακα των αλληλεπιδράσεων ανταλλαγής, την κατανόηση και τη χρήση των νέων φαινομένων.

Μια ιδιάζουσα κατηγορία μαγνητικών υλικών είναι τα υπεραγώγιμα υλικά τα οποία αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια.

Η Μαγνητική αιώρηση

LevitronΓια παραπάνω από 150 χρόνια την ανύψωση την θεωρούσαν αδύνατη να επιτευχθεί. Όμως ο Roy Harrigan το 1983 που όμως του αποδόθηκαν τα δικαιώματα εφεύρεσης το 1997 [10]   κατάφερε να παρουσιάσει μια περιστρεφόμενη μαγνητική σβούρα που  ανεβοκατεβαίνει και  ελίσσεται  στον αέρα. Δεν ακουμπάει κάποιο άλλο αντικείμενο  και δεν χρησιμοποιούνται  καλώδια ούτε ηλεκτρισμός ούτε άλλα τεχνάσματα. Η σβούρα ονομάστηκε Λέβιτρον.[9] Η αρχή της λειτουργίας του βασίζεται στην απωστική δύναμη που προκαλείται από δύο ισχυρούς μαγνήτες με ομώνυμα στραμμένους πόλους (τα ομώνυμα απωθούνται) και από την αρχή ισορροπίας των γυροσκοπίων που προκαλείται από ένα αρχικό ρυθμό περιστροφής της σβούρας ή με ειδικό μοτέρ ή με το χέρι.

Η ευαίσθητη ισορροπία αιώρησης της σβούρας επιτυγχάνεται σε ένα ειδικό σημείο ισορροπίας όπου εξουδετερώνεται η βαρύτητα από την απωστική δύναμη των μαγνητών και από την ορθή ρύθμιση των βαριδιών πάνω στη σβούρα καθώς και τον κατάλληλο ρυθμό περιστροφής της (αρχή γυροσκοπίων).Ο διάσημος μαθηματικός Εarnshaw είχε αναπτύξει τον 19ο αιώνα ένα θεώρημα (θεώρημα Earnshaw) το οποίο απέκλειε την αιώρηση χρησιμοποιώντας μόνο μόνιμους μαγνήτες. (Το θεώρημα δεν απέκλειε αιώρηση με χρήση διαμαγνητικών υλικών/υπεραγωγών).

Στις υπερσυνδέσεις που σας δίνω θα δείτε μερικά ενδιαφέροντα βίντεο: http://www.youtube.com/watch?v=w6xPm_E5EUg και  http://youtu.be/nLxoNOkrnLs  

Η Υπεραγώγιμη μαγνητική αιώρηση

Υπεραγωγιμότητα είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σε μερικά υλικά, σύμφωνα με το οποίο, όταν αυτά ψυχθούν κάτω από μια κρίσιμη θερμοκρασία Τc, εμφανίζουν τις εξής ιδιότητες:

• Μηδενική ηλεκτρική αντίσταση, δηλαδή δε δαπανάται καθόλου ενέργεια ως θερμότητα όταν το υλικό διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.

• Τέλειο διαμαγνητισμό (φαινόμενο Meissner), δηλαδή όταν ο υπεραγωγός βρεθεί σε μαγνητικό πεδίο η μαγνήτιση του είναι αντίθετη προς το μαγνητικό πεδίο με αποτέλεσμα να εμφανίζονται απωστικές δυνάμεις ανάμεσα στον υπεραγωγό και στον μαγνήτη.

Η πιο γνωστή στο ευρύ κοινό εφαρμογή υπεραγωγών είναι οι μαγνητικοί τομογράφοι. Μόνο υπεραγώγιμοι ηλεκτρομαγνήτες είναι δυνατόν να δημιουργήσουν το εξαιρετικά ισχυρό και σταθερό μαγνητικό πεδίο που απαιτείται για τη σωστή απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος. Η πιο εντυπωσιακή εφαρμογή είναι τα τρένα μαγνητικής ανύψωσης, που στηρίζονται και ταυτόχρονα κινούνται με τη βοήθεια μαγνητικών πεδίων. Στην Ιαπωνία έχει κατασκευαστεί ένα τρένο με υπεραγώγιμους μαγνήτες πάνω του (θερμοκρασίας υγρού ηλίου). Το τρένο αιωρείται πάνω από μια κανονική σιδηροτροχιά, λόγω της άπωσης ανάμεσα στα δινορρεύματα (eddy currents)  τα οποία επάγονται. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία για τα ισχυρά μαγνητικά πεδία πουχρησιμοποιούνται καθώς είναι ένα ρίσκο για την υγεία των ανθρώπων.

Παρακολουθήστε ένα αρκετά ενδιαφέρον βίντεο από έκθεση: http://youtu.be/Ws6AAhTw7RA

Ιστορική αναδρομή

OerstedΟ Δανός φυσικός Hans Christian Oersted (1777-1851), καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, ήταν ο πρώτος που συνέδεσε τον ηλεκτρισμό με τον μαγνητισμό.

Η πραγματική ανακάλυψη του ηλεκτροµαγνητισµού έγινε κατά τη διάρκεια µιας πειραματικής επίδειξης σε µια διάλεξη που ο Oersted διοργάνωσε για τους φοιτητές την άνοιξη του 1820. Είναι ίσως η μοναδική περίπτωση η οποία είναι γνωστή στην ιστορία της επιστήμης, που µια σημαντική επιστημονική ανακάλυψη έγινε μπροστά από µια τάξη φοιτητών.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες της ανακάλυψης δεν υπάρχουν. Το µόνο που έχουµε είναι εκδοχές από τον ίδιο τον Oersted και διάσπαρτες πληροφορίες των φοιτητών όπου καμιά εκδοχή δεν συµφωνεί σε κάθε σηµείο µε τις άλλες. Ο Oersted, παραδείγµατος χάριν, μιλά σε µια εκδοχή του σαν να εξέταζε σκόπιμα την επίδραση ενός ηλεκτρικού ρεύµατος σε µια µαγνητική βελόνα, αλλά µια εκδοχή των σπουδαστών βεβαιώνει ότι το πείραµα αφορούσε τη θέρµανση κάποιου σύρµατος λευκόχρυσου µε τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύµατος, και ότιμµια βελόνα πυξίδας συνέβη κατά τύχη να είναι κάτω από το καλώδιο που διαρρεόταν από ηλεκτρικό ρεύμα. Καθώς έκανε την επίδειξη του ηλεκτρισμού, παρατήρησε με έκπληξη ότι όποτε ο διακόπτης του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν ανοιχτός, η μαγνητική βελόνα κινούταν. Εκείνη την στιγμή δεν είπε τίποτα, τέλειωσε την επίδειξη και τους επόμενους μήνες δούλεψε σκληρά, προσπαθώντας να εξηγήσει το νέο αυτό φαινόμενο που παρατηρούσε. Δεν μπόρεσε όμως, η βελόνα ούτε έλκονταν από το σύρμα, ούτε απωθούταν από αυτό. Αντίθετα, έτεινε να στέκεται σε κάποιες σωστές γωνίες.

Τελικά δημοσίευσε τις παρατηρήσεις του στα Λατινικά, χωρίς κάποια εξήγηση.[13]

Τι είναι τα PHYSICS EDUCATION TECHNOLOGY (PhET)[12]

http://phet.colorado.edu/new/index.php

Πρόκειται για μια διαρκώς εμπλουτιζόμενη συλλογή από Applets που καλύπτουν ευρεία περιοχή κυρίως της Φυσικής, της Χημείας αλλά και των Μαθηματικών. Ειδικότερα η συλλογή, σύμφωνα με την ταξινόμηση των κατασκευαστών, μέχρι σήμερα υποστηρίζει τις παρακάτω περιοχές:

Κίνηση , έργο – ενέργεια – ισχύς, ήχος και κύματα , θερμότητα, ηλεκτρικά κυκλώματα και ηλεκτρομαγνητισμός, φως και ραδιενέργεια, κβαντικά φαινόμενα, χημεία, εργαλεία μαθηματικών.

Τόσο από την ομαδοποίηση όσο και από τα ειδικά θέματα φαίνεται πως η συλλογή απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες. Μερικές εφαρμογές ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Υπάρχει επίσης αλφαβητικό ευρετήριο των εφαρμογών. Σε μερικές περιπτώσεις οι μικροεφαρμογές απευθύνονται στους μαθητές με μορφή παιχνιδιού κάτι που τις κάνει πολύ ελκυστικές. Στην αρχική σελίδα υπάρχει σύνδεσμος για βάση δεδομένων με εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί και έχουν εισαχθεί από εκπαιδευτικούς.

Μία Προσομοίωση

Λογισμικό προσομοίωσης PhET:  http://phet.colorado.edu/el/simulation/magnets-and-electromagnets. Το Φύλλο εργασίας στα Ελληνικά μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: http://phet.colorado.edu/el/contributions/view/3504

phetΗ συγκεκριμένη προσομοίωση με εικονικό εργαστήριο είναι μια ενδιαφέρουσα και αρκετά ελκυστική προσομοίωση για τους μαθητές. Ποσφέρεται για ποιοτική (και ημιποσοτική)  μελέτη.  Γίνεται αναπαράσταση της κίνησης των φορτίων σε αγωγούς  που βοηθάει  στην κατανόηση του φαινομένου. Παρέχεται άμεσος χειρισμός μαγνητικής  βελόνας:  η μαγνητική  βελόνα μπορεί να  τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του πεδίου και να δώσει ευανάγνωστη εικόνα του προσανατολισμού της. Το ίδιο εύκολα γίνεται και η μετακίνηση μαγνητών  ώστε  ο μαθητής να παρατηρεί τις επιπτώσεις των  αλλαγών στα πεδία.  Το μαγνητόμετρο επίσης μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε στο χώρο του πεδίου και να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες  για  την  ένταση του μαγνητικού πεδίου (συνιστώσες, γωνία, συνισταμένη).

Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγών παραμέτρων. Η επιπρόσθετη αξία είναι η άσκηση των μαθητών σε ποιοτική και ποσοτική μελέτη γραφικών παραστάσεων .Η εφαρμογή προσφέρεται είτε για επίδειξη από τον διδάσκοντα καθηγητή με βιντεοπροβολέα και συζήτηση με τους μαθητές πάνω στις μεταβολές που γίνονται με την προσομοίωση είτε για εργασία σε ομάδες. Στην δεύτερη περίπτωση οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί, συμβουλεύει, συντονίζει τη συζήτηση, συγκεντρώνει τα αποτελέσματα και ομαδοποιεί τα συμπεράσματα.

Οι μαθητές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού πλοηγούνται και εξοικειώνονται με το περιβάλλον της προσομοίωσης PHET Colorado. Εκτελούν δραστηριότητες στο εικονικό περιβάλλον  του λογισμικού.

Ας μην ξεχνάμε όμως ότι ποτέ αυτού του είδους τα λογισμικά δεν υποκαθιστούν  ούτε αντικαθιστούν τα συμβατικά εποπτικά όργανα του εργαστηρίου φυσικών επιστημών. Βοηθά µε τις αναπαραστάσεις του και την μοντελοποίηση των καταστάσεων στην βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου, συμπληρώνοντας τα συμβατικά τα συμβατικά μέσα και την πειραματική προσέγγιση της διδασκαλίας.

Επίλογος.

Όπως γράφτηκε αρχικά, ο μαγνητισμός έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Χωρίς εφαρμογή του μαγνητισμού οι περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε σήμερα θα ήταν πολύ διαφορετικές. Σε λίγες μόνο ηλεκτρικές συσκευές από αυτές που χρησιμοποιούνται σήμερα δεν έχουμε φαινόμενα μαγνητισμού. Όμως ενώ πολλά έχουν γραφτεί/αναφερθεί για τον ηλεκτρισμό, δεν έχουμε δώσει ισοδύναμα την πρέπουσα σημασία και προσοχή στον μαγνητισμό.

Βιβλιογραφία.

[1].Διδακτική των φυσικών επιστημών, Π.Κόκκοτα,

http://old.primedu.uoa.gr/sciedu/lesson/didfe.htm

[2].Αντώνη Αντωνίου, Βοηθώντας τους μαθητές να μάθουν Φυσική, Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών http://users.sch.gr/antoniou/MyPage/Documents/Misconceptions/AltConc.htm

[3].Εναλλακτικές ιδέες μαθητών, Ανδρέα Κασσέτα,

http://users.sch.gr/kassetas/0%20000%200%200%20aaAlterIDEAS3.htm

[4].DriverR., Squires A., Rushworth P., Wood-RobinsonV. Οικοδομώντας τις έννοιες των φυσικών επιστημών. Μια παγκόσμια σύνοψη των ιδεών των μαθητών, Αθήνα,2000,σελ 233-235

[5].Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός, MiltonGussow,Seniorengineer,AppliedPhysicsLaboratory, TheJohnsHopkinsUniversity.Μετάφραση Σωτήρη Περσίδη, McGraw-Hill,NY, ΕΣΠΙ ΑΘΗΝΑ,1994.

[6].Βιολογικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, Κ.Θ.ΛΙΟΛΙΟΥΣΗ. Επικ. Καθηγητή Ηλεκτρονικής Φυσικής Παν.Αθ.1997 Εκδόσεις Δίαυλος.

[7].Μαγνητικοί αισθητήρες και εφαρμογές, Δημήτριος Ν. Μαυροκουκουλάκης, Σχολή Τεχνολογικών εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας (εργασία σε pdf δίχως αναφορά σε Ίδρυμα και έτος).

[8].Φυσική Γενικής Παιδείας, Β Τάξης Γενικού Λυκείου, ΟΕΔΒ 2010

[9]. http://www.levitron.com/index.html    

[10].Παρελθόν, παρόν και μέλλον των μονίμων μαγνητών. Εργασία, Νεοφύτου Ανδρέας 2009.

[11].ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Φυσικής Β Τάξης Λυκείου, Γενικής Παιδείας

[12]. http://phet.colorado.edu/new/index.php  

[13]. Πειράματα στην επίδραση ενός ρεύµατος της ηλεκτρικής ενέργειας στη μαγνητική βελόνα. Μετάφραση του αρχικού λατινικού απολογισμού που εμφανίζεται στα χρονικά της φιλοσοφίας (21 Ιουλίου, 1821). Σελ.. 71-76 στο Dibner

[14].Spintronics,άρθροαπότο Scientific American των David D. Awschalom, Michael E. Flattικαι Nitin Samarth. Ιούνιος 2002 http://www.physics4u.gr/articles/2002/spintronics.html

Αναστάσεως 19, 16452,
Αργυρούπολη
Τηλ : 210-9635236, Fax : 210-9635959
e-mail : mail(at)1epal-argyr.att.sch.gr

Copyright © 2014, Βασιλάκης Βασίλειος, Κοζομπόλη Χρυσάνθη
Επιμέλεια Δημοσιεύσεων:  Βασιλάκης Βασίλειος

Μοιραστείτε την Ιστοσελίδα μας

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed
Σημερινοί επισκέπτες467
Συνδεδεμένοι Χρήστες 0
Guests 13
 

Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.