Είσοδος
        

Απλοποιημένος οδηγός γραφής και ονοματολογίας Χημικών Ενώσεων

Εκτύπωση
Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013 11:57

ΣΥΝΤΟΜΟΣ και απλοποιημένος ΟΔΗΓΟΣ για την γραφή και την ονοματολογία Χημικών ενώσεων για τα ΕΠΑΛ.

Για να γραφούμε σωστά και γρήγορα τους χημικούς  τύπους των ενώσεων  εφαρμόζουμε μια μέθοδο που βασίζεται στα ΣΘΕΝΗ (αριθμοί οξείδωσης). Τα βασικά σημεία της μεθόδου είναι:

Κάθε ένωση θεωρείται ότι αποτελείται από δύο μέρη. Το ένα έχει θετικό αριθμό οξείδωσης  Θ+  και το άλλο έχει αρνητικό αριθμό οξείδωσης Α-  .

Για να γράψουμε τον τύπο μίας χημικής ένωσης γράφουμε πρώτα το θετικό τμήμα της ένωσης Θ+Κ+)και ύστερα το αρνητικό τμήμα Α-.
Στη συνέχεια τοποθετούμε τους α.ο. (χωρίς το πρόσημό τους)  «χιαστί» δείκτες, αφού πρώτα απλοποιηθούν σύμφωνα με το σχήμα:

ΧΕ 

θ ή x= 1,2,3     α ή y =1,2,3      z = 1,2,3,4

Το Κ είναι κατιόν (μέταλλο). Το Α είναι μονοατομικό ανιόν-αμέταλλο. Το ΓΟΖ είναι πολυατομικό ιόν(Ο =οξυγόνο).

ΑΛΑΤΑ

ΚxAy  Διαβάζουμε πρώτα το στοιχείο που είναι γραμμένο σαν δεύτερο, βάζοντας του την κατάληξη -ούχο, και στη συνέχεια διαβάζουμε το στοιχείο που είναι γραμμένο πρώτο.

Κx(ΓΟΖ)y    Διαβάζουμε  το όνομα του πολυατομικού ιόντος πρώτα με κατάληξη -ικό και το όνομα του μετάλλου δεύτερο.

Πχ:   Al2S3θειούχο αργίλιο, Ca3(PO4)2 Φωσφορικό ασβέστιο

ΟΞΕΑ

ΗxA, ΗxΓΟΖ.  Όταν το κατιόν είναι το υδρογόνο έχουμε τα Οξέα. Επειδή το Η έχει +1  φορτίο δεν το γράφουμε (y=1).

Για τις ενώσεις του υδρογόνου με τα αμέταλλα χρησιμοποιείται το πρόθεμα υδρο- και ακολουθεί το όνομα του αμέταλλου. Τα υδατικά διαλύματα των ενώσεων αυτών παίρνουν επιπλέον μια κατάληξη -ικό οξύ.

Για τις ενώσεις με τα πολυατομικά ιόντα διαβάζουμε πρώτα το όνομα του ιόντος και βάζουμε την κατάληξη   –ικο οξύ.

    Πχ:  HCl υδροχλώριο, H2S υδρόθειο,HNO3 νιτρικό οξύ, H2SO4 θειικό οξύ, H3PO4 φωσφορικό οξύ.

ΒΑΣΕΙΣ ,ΟΞΕΙΔΙΑ

Κ(ΟΗ)y  Στην θέση του ανιόντος πλέον έχουμε υδροξείδιο (ΟΗ)-  και έτσι έχουμε τις Βάσεις. Επειδή το ΟΗ έχει -1  φορτίο δεν το γράφουμε (X=1). Διαβάζεται: υδροξείδιο του Κ

       Πχ:  NaOH υδροξείδιο του νατρίου, Ca(OH)2 υδροξείδιο του ασβεστίου, Al(OH)3 υδροξείδιο του αργιλίου.

Σ2ΟX Στη θέση του ανιόντος έχουμε Οξυγόνο και στην θέση του κατιόντος μέταλλο ή αμέταλλο.

      Χρησιμοποιείται αποκλειστικά η λέξη οξείδιο του Σ. Όταν έχουμε περισσότερες από μία  ενώσεις, χρησιμοποιούμε ένα αριθμητικό πρόθεμα που δείχνει τον αριθμό των ατόμων του οξυγόνου που υπάρχουν στον τύπο της ένωσης

      Πχ:  Na2O:  οξείδιο του νατρίου,  Fe2O3:  οξείδιο του σιδήρου,  P2O3: τριοξείδιο του φωσφόρου, CO2: διοξείδιο του άνθρακα. 

Παρακάτω θα βρείτε και σχετική PPT παρουσίαση που θα σας βοηθήσει ακόμα περισσότερο.Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα:

Αναστάσεως 19, 16452,
Αργυρούπολη
Τηλ : 210-9635236, Fax : 210-9635959
e-mail : mail(at)1epal-argyr.att.sch.gr

Copyright © 2014, Βασιλάκης Βασίλειος, Κοζομπόλη Χρυσάνθη
Επιμέλεια Δημοσιεύσεων:  Βασιλάκης Βασίλειος

Μοιραστείτε την Ιστοσελίδα μας

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed
Σημερινοί επισκέπτες1123
Συνδεδεμένοι Χρήστες 0
Guests 10
 

Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.